Khoản 1, Điều 6 của Nghị định 99/2015 này quy định, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở mà phải thực hiện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 78 của Nghị định này.

Điều 78. Các trường hợp khôngđược công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộctrường hợp quy định sau đây thì không được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở màchỉ được bán hoặc tặng cho nhà ở này cho các đối tượng được sở hữu nhà ở tạiViệt Nam:

a) Tổ chức, cánhân nước ngoài được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở nằm trong khu vực khôngthuộc diện được sở hữu theo quy định tại Điều 75 của Nghị định này hoặc vượt quá số lượng nhàở được phép sở hữu theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 76 của Nghị định này;

b) Tổ chức nước ngoài không hoạt độngtại Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đượctặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam.

2. Đối tượng quy định tại Điểm aKhoản 1 Điều này được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bán hoặc tặng chonhà ở; đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được ủy quyền cho cánhân, tổ chức khác đang cư trú, hoạt động tại Việt Nam bán hoặc tặng cho nhà ở.

3. Việc bán, tặng cho nhà ở của cácđối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện khicó các giấy tờ theo quy định sau đây:

a) Có hợp đồng tặng cho, giấy tờvề thừa kế nhà ở được lập theo quy định củapháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự của Việt Nam;

b) Có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho, bênđể thừa kế theo quy định của Luật Nhà ở và Điều 72 củaNghị định này;

c) Có văn bản ủyquyền bán hoặc tặng cho nhà ở được lập theo quy định củapháp luật dân sự nếu ủy quyền cho người khác bán, tặng cho nhà ở.

4. Trình tự, thủ tục mua bán, tặngcho nhà ở của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều nàyđược thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này.

5. Trường hợp trong số đối tượng đượcthừa kế nhà ở có cả người thuộc diện được sở hữu nhà ở tạiViệt Nam và người không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các bên được thừa kế phải thống nhất phân chiatài sản nhà ở này theo một trong cáctrường hợp sau đây:

a) Các bên thống nhất đề nghị cơ quancó thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đốivới nhà ở đó cho người thuộc diệnđược sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

b) Các bên thống nhất thực hiện tặngcho hoặc bán nhà ở này cho đối tượngthuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này để hưởng giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *