Nội dung này được hướng dẫn bởi Điều 72 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014.)

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NHÀ Ở 2014

Điều 72. Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận

Giấy tờ chứng minh điều kiện, nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 118 của Luật Nhà ở được quy định như sau: 

1. Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có tờ giấy theo quy định tại Khoản 1 Điều 148 của Luật nhà ở; trường hợp mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai thì phải có giấy tờ theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định này.

2. Trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì phải có giấy tờ chứng minh về việc xây dựng nhà ở bên tặng cho.

3. Trường hợp cho thuê ở nhà cũ thuộc chủ sở hữu nước thì phải có giấy tờ theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này; trường hợp mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì phải có giấy tờ theo quy định tại Điều 69 của Nghị định này.

4. Trường hợp mua bán , thuê mua nhà ở xã hội ( bao gồm cả trường hợp hộ gia đình , cá nhân thuộc diện tái định cư mua , thuê mua nhà ở xã hội ) thì phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 63 của Luật Nhà ở . 

5. Trường hợp mua bán nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để phục vụ tái định cư thì phải có giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất , có quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền và hồ sơ dự án đã được phê duyệt , có Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng , có giấy tờ nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng và đưa nhà vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng .

6. Trường hợp hộ gia đình , cá nhân mua ở nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng đặt hàng mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại với đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà phục vụ tái định cư kèm theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt ; nếu mua nhà ở có sẵn thì phải có thêm giấy tờ nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng ; nếu mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng .

7. Trường hợp mua bán nhà ở theo quy định tại Khoản 4 Điều 62 của Luật Nhà ở thì phải có hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội kèm theo biên bản bàn giao nhà ở và giấy tờ chứng minh đã thanh toán hết tiền mua hoặc tiền thuê mua nhà ở cho chủ đầu tư . 

8. Trường hợp thừa kế nhà ở thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây :

a ) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện được tặng cho thì phải có văn bản hoặc hợp đồng tặng cho được lập hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho (nếu có ) ;

b ) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện mua , thuê mua thì phải có hợp đồng mua bán , thuê mua nhà ở hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở hoặc chứng minh việc đầu tư xây dựng nhà ở của bên bán , bên cho thuê mua ;

c ) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện đầu tư xây dựng mới thì phải có giấy phép xây dựng ( đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng ) và giấy tờ chứng minh có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai của bên để thừa kế ;

d ) Nếu thừa kế nhà ở theo quyết định của Tòa án nhân dân thì phải có bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân .

9. Trường hợp cho thuê , cho mượn , cho ở nhờ , ủy quyền quản lý nhà ở ( trừ trường hợp cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ) thì bên cho thuê , cho mượn , cho ở nhờ , ủy quyền quản lý nhà ở phải có hợp đồng mua bán , thuê mua nhà ở ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở nếu là mua , thuê mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc có Giấy phép xây dựng hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự , pháp luật về đất đai nếu là đầu tư xây dựng nhà ở . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *