OFFICE

Địa chỉ:
Tầng lửng An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Tp.HCM

Số điện thoại
0902.848.440 – – – 0938.460.400

Email:
investmentland01@gmail.com

Giờ làm việc
Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 17:00